Avstå semester för engångsinsättning till tjänstepension

Spara favorit

Den anställde som har månadslön kan genom en enskild överenskommelse med arbetsgivaren avstå från semesterdagar för insättning till tjänstepension. Detta görs som en engångsinsättning av arbetsgivaren.
Värdet av en semesterdag från 1997 eller senare är 5,09 % av den fasta lönen för de som är medlemmar i ett fackförbund som är anslutet till Saco-S och därmed omfattas av Villkorsavtal-T. 
För en anställd som är medlem i OFR/S är värdet av en semesterdag från 1997 eller senare 5,04 av den fasta lönen.

Exempel 1

En medarbetare (SACO-medlem) har 30 000 kr i månadslön och vill avsätta 10 sparade semesterdagar för inbetalning i Kåpan Valbar.
30 000 kr/månad x 5,09% = 1527 kr x 10 semesterdagar = 15 270 kr

Exempel 2 

En medarbetare (ST-medlem) har 30 000 kr i månadslön och vill avsätta 10 sparade semesterdagar för inbetalning i Kåpan Valbar.
30 000 kr/månad x 5,04% = 1512 kr x 10 semesterdagar = 15 120 kr 

Minst 20 dagar av årets semester måste användas till vila och rekreation.

Ansökan om att växla semesterdagar till pensionsavsättningLyssna
Ansökan ska skickas till HR-avdelningen i början av november varje år.

Blankett för överenskommelse att växla sparade semesterdagar till pensionsavsättning finns även under blanketter och mallar.