SINK

Spara favorit 13 jun juni 2019

Den som är bosatt utomlands och har anställningsinkomster från arbete i Sverige eller vissa andra inkomster härifrån beskattas normalt här enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK).

Skatteskyldighet för personer som vistas i Sverige kortare tid än sex månader
Vistas man i Sverige kortare tid än sex månade är man begränsat skatteskyldig. På skattskyldiga tjänsteinkomster betalas särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK)

SINK är en statlig definitiv källskatt på 25%.

Skatteskyldighet för personer som vistas i Sverige i sex månader eller längre
Vistas personen sammanhängande i Sverige under sex månader eller längre betraktas personen normalt som obegränsat skattskyldig. Då är personen skattskyldig för allt som förvärvas inom och utom Sverige.

Ansökan skall skickas till:
Skatteverket
551 95 Jönköping

Om person- eller samordningsnummer saknas ska alltid kopia av pass eller annan identitetshandling bifogas.

Det finns en ny ruta på SINK-ansökan avseende skatteregistreringsnummer i hemlandet. Denna uppgift är obligatorisk då arbetsgivaren är skyldig att redovisa skatteregistreringsnumret på kontrolluppgiften. Eftersom skatteverket inte skriver skatteregistreringsnumret på SINK-besluten, så måste en kopia på ansökan skickas till HR-avdelningen.