LKP - Lönekostnadspåslag

Spara favorit 10 sep september 2019

I det lönekostnadspåslag (LKP) som årligen beräknas framgår den avsättning som görs till bl a arbetsgivareavgifter, pensionspremier och löneskatt.

LKP tas ut på inkomster som är förmånsgrundande. Det är alltså fråga om sådana inkomster som ligger till grund för bl a sjukpenning och pension. Påslaget varierar mellan olika åldersgrupper. 

Vid budgetering räknas LKP enligt framtagen mall vilken kan variera mellan åren.

Läs mer om LKP under Ekonomi