Skatter och avgifter

Spara favorit 17 sep september 2019

Enligt huvudregeln är alla ersättningar som en arbetsgivare betalar ut till sina anställda skattepliktiga. Några få undantag finns som t ex vissa förmåner och reseersättningar.


När du börjar din anställning lämna skattsedel och eventuellt jämkningsbeslut till din lönespecialist. För alla som är anställda i november hämtar vi vid nästa årsskifte skatteuppgift från skattemyndigheten.

Skolungdom och studerande kan tjäna upp till ett visst belopp per år utan att betala skatt. Beloppet varierar från år till.

För utländska medborgare finns speciella skatteregler.

 

Länkar

Beskattning av utländska nyckelpersoner

Skattelättnader kan medges för utländska nyckelpersoner vid tillfälligt arbete i Sverige som av ser kvalificerat forsknings- eller utvecklingsarbete med sådan inriktning eller på sådan kompetensnivå att betydande svårigheter föreligger för en rekrytering inom landet.

LKP - Lönekostnadspåslag

I det lönekostnadspåslag (LKP) som årligen beräknas framgår den avsättning som görs till bl a arbetsgivareavgifter, pensionspremier och löneskatt.

SINK

Den som är bosatt utomlands och har anställningsinkomster från arbete i Sverige eller vissa andra inkomster härifrån beskattas normalt här enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK).

Sommar- och extrajobb

Information till skolungdom och studerande, SKV 430