Lönesamtal utifrån lönekriterier

Spara favorit 13 jun juni 2019

Inför lönerevision erbjuds alla medarbetare att genomföra ett lönesamtal med lönesättande chef. Samtalet utgår från lönekriterierna och möjliggör en förståelse för på vilka grunder lönen sätts och vad medarbetaren kan göra för att påverka sin lön.

I samband med den årliga lönerevisionen har chef och medarbetare lönesamtal utifrån Mittuniversitetets lönekriterier. Syftet med lönesamtalet är att medarbetaren tillsammans med chefen ska gå igenom hur det har gått under det senaste året, värdera prestationen samt ge och få återkoppling. Resultat av tidigare medarbetarsamtal följs upp.

När ansvarig chef haft lönesamtal med sina medarbetare föreslår chefen lönejusteringar inför de kollektiva löneförhandlingar som genomförs på universitetet. När alla förhandlingar är slutförda läggs medarbetarens nya lön in i Primula. Medarbetare som vill ha en dialog om den nya lönen ska ha möjlighet till det tillsammans med lönesättande chef.

Mittuniversitetet har gemensamma lönekriterier som gäller för samtliga medarbetare och chefer. Utöver de gemensamma lönekriterierna finns ytterligare lönekriterier för forskare och utbildare, TA-personal samt chefer.

Lönesamtal