Studentambassadörer

Spara favorit 13 jun juni 2019

Om studentambassadörer och deras ersättning.

För studentambassadörer som  på uppdrag av Mittuniversitetet deltar i aktiviteter gäller följande:

Vardagar 125 kr/tim
OB-tillägg vid kvällspass efter kl 19.00
samt under helger
35 kr/tim
Ersättning för övernattning 100 kr/natt

 
Vid resor till och från ett uppdrag ersätts detta mot timarvode, kontaktpersonen för aktiviteten beslutar om detta.