Pedagogiskt stöd för studenter med funktionshinder

Spara favorit 13 jun juni 2019

Ersättningsbelopp till studenter som hjälper funktionshindrade studenter.

Från och med 2019-01-01 gäller följande ersättningar:

Anteckningshjälp: 70 kr/tim
Ledsagare: 70 kr/tim
Skrivhjälp: 100 kr/tim
Inläsning av text: 100 kr/tim
Korrekturläsning: 100 kr/tim
Assistent/Mentor: 120 kr/tim
Kvalificerad mentor: 160 kr/tim
Semesterersättning är inräknat med 12%