Övertid för TA-personal

Spara favorit 15 nov november 2019

Arbete som utförs på tid utöver den ordinarie dagliga arbetstiden för heltidsarbetande räknas som övertidsarbete och måste vara beordrad av avdelningschefen. Det finns både enkel och kvalificerad övertid.

För deltidsarbetande räknas övertidsarbete tid som utförs efter det att arbetstagaren arbetat mertid upp till arbetstidsmåttet för heltid.

Ersättning ges i form av pengar (övertidstillägg) eller om arbetstagaren önskar det som ledighet (kompensationsledighet). Då krävs att arbetsgivaren bedömer att det är möjligt med hänsyn till verksamhetens krav.

Med kvalificerad övertid menas övertid som fullgörs:

  • mellan kl 19.00 på fredag och kl 07.00 på måndag

  • mellan kl 19.00 på dag före Trettondag Jul, Första Maj eller Kristi Himmelfärdsdag och kl 07.00 närmast följande vardag

  • mellan kl 19.00 dag före Långfredagen och kl 07.00 dagen efter Annandag Påsk

  • mellan kl 19.00 på dag före Pingstafton, Midsommarafton, Julafton eller Nyårsafton och kl 07.00 på vardag närmast efter helgdagsaftonen

  • i övrigt mellan kl 22.00 och 06.00

Med enkel övertid avses övertidsarbete på annan tid än den som är kvalificerad övertid.

Övertidstillägg per timme beräknas enligt följande:
Enkel övertid = månadslön/94
Kvalificerad övertid = månadslön/72

Kompensationsledighet per timme beräknas enligt följande:
Enkel övertid = antal arbetade timmar x 1,5
Kvalificerad övertid = antal arbetade timmar x 2

Högst 150 timmar övertid per år och högst 50 timmar per månad får tas ut. Övertid som kompenseras med ledighet räknas inte in i övertidstaket.

Övertid ska redovisas med dag, klockslag samt arbetsuppgift under Ersättningar/Arvoden i Primula.