Mertid

Spara favorit 10 sep september 2019

Arbetsgivaren kan på grund av en oförutsedd händelse beordra dig som arbetar deltid att arbeta utöver din ordinarie dagliga arbetstid. Den tiden räknas då som mertid.

Om du arbetar deltid och din ordinarie arbetstid  är 30 timmar per vecka och din arbetsgivare, på grund av en oförutsedd händelse, beordrar dig att arbeta 35 timmar. Då är du berättigad till 5 timmars mertidsersättning. Du kan få ersättningen som ledighet eller lön. Lön för mertid utgår som kontant ersättning med 1/142 av månadslön uppräknad till heltid. Ledighet kompenseras med timme mot timme.

Exempel:
En anställd har 25 000 kr i månadslön och har arbetat 5 timmar i mertid. Ersättningen blir då 25 000/142 = 176 kr x 5 timmar = 880 kr (bruttolön).
En arbetad timme blir en timme ledighet.

Mertidsarbetet får dock inte sträckas ut till tid som går utöver det ordinarie arbetstidsmåttet för heltidsarbetande. Då räknas den tiden som övertid. Under ett kalenderår får den uttagna mertiden och övertiden sam­manlagt uppgå till högst 150 timmar.

Arbetsgivaren får inte begära mertidsarbete av den som är partiellt sjukskriven, partiellt ledig med stöd av lag eller ledig för vård av barn. Av en delpensionsledig arbetstagare får arbetsgivaren begära mertidsarbete under högst 25 timmar per kalenderår.