Lön

Spara favorit 13 jun juni 2019

Läs om lön, lönetillägg och semestersättning.

Definition

Lönen består av:

  • Individuell lön
  • I förekommande fall lönetillägg
  • Semesterersättning

Lönetilläggen är antingen fasta eller rörliga. Med fasta lönetillägg avses sådana lönetillägg som anges med ett visst månadsbelopp t ex uppdragstillägg. Övriga tillägg t ex övertid och mertid är rörliga.

Fast lön består av individuell lön samt eventuella fasta lönetillägg.

Om den fasta lönen ska betalas ut endast för en dag av en kalendermånad betalas den i stället ut med ett dagbelopp, som motsvarar 3,3 procent av den fasta lönen per månad.

Timlön består av månadslönen dividerat med 165 (timmar/mån).