Friskvård

Spara favorit 21 okt oktober 2019

Mittuniversitetet vill genom friskvårdsersättning och friskvårdstimme ge dig möjlighet att regelbundet delta i hälsofrämjande aktiviteter.

Universitetets förhoppning är att detta ska leda till ökat välbefinnande i arbetet och ökad frisknärvaro. Vi vill också genom satsningarna på friskvård förebygga och minska arbetsskador.

Friskvårdsersättning

Friskvårdsersättning erbjuds alla anställda, även korttidsanställda, deltidsanställda och vikarier. Det gäller även dig som är föräldraledig eller sjukskriven.

Du får ersättning för motionsinriktad friskvård som är av enklare slag och mindre kostnadsvärde. Båda förutsättningarna måste vara uppfyllda för att du ska få ersättning för din friskvård. Mittuniversitetet följer skatteverkets rekomendationer när det gäller skattefria friskvårdsaktiviteter. Se skatteverket.se

Utbetalning av ersättning

Friskvårdsersättning utbetalas med högst 2500 kr/år och är i proportion till din anställningsperiod under året.

För att nyttja friskvårdsersättningen ska utlägget registreras i Egenrapporteringen. Kvitto i original, tillsammans med utläggsbilagan, skickas till din HR-administratör. Av kvittot måste följande framgå: Säljarens namn, aktivitet, den anställdes namn, erlagt belopp (moms specificerad, datum och giltighetstid). Finns inte de uppgifterna på kvittot så måste det kompletteras med ett skrivet kvitto. Underlag för innevarande år ska vara HR-avdelningen tillhanda senast 7 dec. 

Årskort eller motsvarande som delbetalas via autogiro ersätts i efterhand mot uppvisande av uppgift att betalning skett, exempelvis kontoutdrag. Vid första ersättningstillfället krävs det att en kopia på avtalet/överenskommelsen med träningsanläggningen bifogas.

Friskvårdtimme

Du har rätt till friskvård 60 minuter per vecka då du arbetar heltid. Arbetar du deltid har du rätt till friskvård i proportion till din tjänstgörings omfattning. Det betyder att om du arbetar 50% har du rätt till 30 minuters friskvård per vecka. Tiden det tar för dig att ta dig till och från din aktivitet, samt andra eventuella förberedelser ingår i din friskvårdstid.

Aktiviteten kan delas upp i kortare pass, till exempel tre tillfällen om 20 minuter eller två tillfällen om 30 minuter. Stäm av med din chef hur du planerar att använda dig av friskvårdstimmen.

Våra friskvårdsnätverk

Studenter, bron, Åkroken

Friskvårdsnätverk Sundsvall

Det finns ingen friskvårdsgrupp i Sundsvall. Är du intresserad att driva friskvårdsaktiviteter i Sundsvall? Kontakta HR-avdelningen.

Studenter i Östersund

Friskvårdsnätverk Östersund

Se våra aktiviteter i Östersund

Friskvårdsombud

Friskvårdsombud i Östersund

Maria Evans, HUV-kansliet

Maja Hörnberg, Biblioteket

Louise Malmgren, HUV-kansliet 

Friskvårdsombud i Sundsvall

Det finns inga friskvårdsombud i Sundsvall. Är du intresserad?
 Kontakta HR-avdelningen.