Sjukvård och läkemedel

Spara favorit 14 nov november 2019

Som medarbetare har du rätt till ersättning för vissa sjukvård- och läkemedelskostnader enligt Villkorsavtalen samt lokalt avtal.

Sjukvård
Enligt lokalt avtal har du som medarbetare rätt till full ersättning för läkarvård och sjukvårdande behandling inom högkostnadsskyddet. Förmånen är skattepliktig.

Med läkarvård avses.

  • undersökning och behandling som vid sjukdom ges av den som är behörig att utöva läkaryrket i Sverige samt
  • utfärdande av sådant läkarintyg (läkarutlåtande) som arbetsgivaren infordrar.
  • En anställd har rätt till full ersättning enligt läkarvårdstaxan för oralkirurgisk behandling som utförs på sjukhus.
  • En anställd har också i vissa fall rätt till ersättning för psykologbehandling (efter remiss från läkare till legitimerad psykiater, legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut) med högst 95 kr för varje besök.
  • Kostnader för sjukgymnastisk behandling ersätts av arbetsgivaren med högst 60 kronor per besök såvida behandlingen inte är inom högkostnadsskyddet då det ersätts med hela beloppet.
  • Sjukhusvård ersätts av arbetsgivaren med högst 70 kronor för varje vårddag. 

Anställda som är bosatta utomlands har rätt till ersättning enligt ovan max 1 100 kr per år.

För att få ersättning registrerar du ett utläggsärende i egenrapporteringen samt skicka in underlaget tillsammans med originalkvitto till HR-administratör.

Läkemedel
Kostnader för receptbelagda läkemedel som enligt lag omfattas av  högkostnadsskyddet ersätts av arbetsgivaren. På kvittot ska det tydligt framgå att det är egenavgift. Det går även att begära en receptspecifikation på apoteket som bifogas tillsammans med originalkvittot. Registrera ett utläggsärende i egenrapporteringen samt skicka in utläggsräkningen tillsammans med originalkvitto till HR-administratör. Förmånen är skattepliktig.

Anställda som är bosatta utomlands har rätt till ersättning enligt ovan max 2200 kr per år.