Sjukvård och läkemedel

Spara favorit 16 okt oktober 2019

Som anställd vid Mittuniversitet har du rätt till ersättning för vissa sjukvårdskostnader.

En anställd har enligt lokalt avtal rätt till full ersättning för läkarvård och sjukvårdande behandling. OBS! För att få ersättning ska kopia på ifyllt högkostnadskort eller ett registerutdrag "E-frikort" som visar att kostnaden är
inom högkostnadsskydd, skickas in tillsammans med originalkvitton, namn och typ av besök framgår. Förmånen är skattepliktig.

Med läkarvård avses.

  • undersökning och behandling som vid sjukdom ges av den som är behörig att utöva läkaryrket i Sverige samt
  • utfärdande av sådant läkarintyg (läkarutlåtande) som arbetsgivaren infordrar.
  • En anställd har rätt till full ersättning enligt läkarvårdstaxan för oralkirurgisk behandling som utförs på sjukhus.
  • En anställd har också i vissa fall rätt till ersättning för psykologbehandling (efter remiss från läkare till legitimerad psykiater, legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut) med högst 95 kr för varje besök.
  • Kostnader för sjukgymnastisk behandling ersätts av arbetsgivaren med högst 60 kronor per besök såvida behandlingen inte är instämplat i högkostnadskortet. I det fallet ersätts till hela beloppet.
  • Sjukhusvård ersätts av arbetsgivaren med högst 70 kronor för varje vårddag. 

Anställda som är bosatta utomlands har rätt till ersättning enligt ovan max 1 100 kr per år.

Läkemedel
Kostnader för receptbelagda läkemedel som enligt lag omfattas av högkostnadsskydd ersätts av arbetsgivaren.
Receptspecifikation begärs på apoteket och förmånen är skattepliktig.

Anställda som är bosatta utomlands har rätt till ersättning enligt ovan max 2200 kr per år.