Förmåner

Spara favorit 20 nov november 2019

Som medarbetare kan du ta del av en rad förmåner. Här ser du de vanligaste.

Friskvård

Mittuniversitetet erbjuder möjligheten till friskvårdsaktivitet på arbetstid, en timme per vecka vid heltidsanställning. Du kan även få ersättning för din friskvårdsaktivitet med högst 2500 kr för ett kalenderår. Friskvårdstimmen samt frikvårdsersättningen är i proportion till din tjänstgöringsgrad och anställningstid.

Läs mer om friskvård.

För att få friskvårdsersättning gör du enligt följande:

 • Gå till Egenrapporteringen som finns i Verktygsmenyn
 • I egenrapporteringen väljer du "Resor/Utlägg" i högermenyn
 • Välj formulär: "Friskvård"
 • Fyll i dina uppgifter
 • Du kommer att få en fråga om kontering. Vilken kontering som gäller för dig hittar du i kontoplanen.
 • Om du har fysiskt kvitto:
  Skriv ut utläggsblanketten och tillsammans med kvittot skickar du in den till HR-avdelningen senast den 5 i månaden för att det ska komma med på kommande lön.
 • Om du har digitalt kvitto:
  Bifoga det digitala kvittot direkt i utläggsärendet under "Medd/bil".
 • På kvitto ska det alltid framgå: Säljarens namn, aktivitet, ditt namn, erlagt belopp, moms specificerad, datum och giltighetstid

 

Sjukvård och läkemedel

Som medarbetare har du rätt att vara ledig utan löneavdrag för läkar- eller tandläkarbesök m.m. i följande fall:

 • Vid besök hos läkare, företagshälsovård, öppen vård eller mödravårdscentral samt för blodgivning
 • undersökningar eller behandlingar efter remiss av tandläkaren eller läkare samt vid akuta tandbesvär.

Du kan dessutom får ersättning för en del av kostnaden för besök hos läkare, sjukgymnast eller sjukhus. Om du fått receptbelagd medicin kan du få ersättning för denna.

se mer under sjukvård och läkemedel.

 

Semester

Alla anställda har rätt till vila och rekreation under en längre sammanhängande period under året. Som medarbetare har du rätt till semester redan under ditt första anställningsår.

 • 28 dagars semester per år till och med det år du fyller 29 år.
 • 31 dagars semester per år från och med det år du fyller 30 år.
 • 35 dagars semester per år från och med det år du fyller 40 år.

se mer under semester.

 

Föräldraledighet

Du har rätt till hel föräldraledighet till dess att ditt barn är ett och ett halvt år. Du har även rätt till förkortad arbetstid med upp till en fjärdedel av normal arbetstid till dess att barnet har fyllt 12 år.

se mer under föräldraledighet.

Som anställd vid Mittuniversitetet får du dessutom ett så kallat föräldrapenningtillägg upp till 360 dagar per barn för de dagar som du tagit ut på sjukpenninggrundande nivå.

För att få föräldrapenningtillägget ska du skicka in utbetalningsavierna från Försäkringskassan till statens servicecenter. 

 • Gå till Egenrapporteringen som finns i Verktygsmenyn
 • I egenrapporteringen väljer du "Ersättningar/Arvoden" i högermenyn
 • Välj formulär: "Föräldrapenningtillägg"
 • Fyll i dina uppgifter, datum fr.o.m samt t.o.m som utbetalningen avser
 • Bifoga utbetalningsavin från Försäkringskassan under "Medd/bil", klicka 
  Du kommer att få en fråga om kontering.

 

Vård av barn

Vid ledighet med tillfällig föräldrapenning utbetalas ett tillägg för sammanlagt högst 10 dagar per år.

se mer under tillfällig föräldrapenning.

Sjukvård och läkemedel

Som medarbetare har du rätt till ersättning för vissa sjukvård- och läkemedelskostnader enligt Villkorsavtalen samt lokalt avtal.

Friskvård

Mittuniversitetet vill genom friskvårdsersättning och friskvårdstimme ge dig möjlighet att regelbundet delta i hälsofrämjande aktiviteter.