Förmåner

Spara favorit 21 okt oktober 2019

Som medarbetare kan du ta del av en rad förmåner. Här ser du de vanligaste.

Friskvård

Mittuniversitetet erbjuder friskvård i form av fysisk aktivitet på arbetstid, maximalt 60 minuter per vecka vid heltidstjänstgöring. Du får även ersättning för träningskort eller motsvarande med högst 2500 kr för ett kalenderår.

se mer under friskvård.

Sjukvård och läkemedel

Som medarbetare har du rätt att vara ledig utan löneavdrag för läkar- eller tandläkarbesök m.m. i följande fall:

  • Vid besök hos läkare, företagshälsovård, öppen vård eller mödravårdscentral samt för blodgivning
  • undersökningar eller behandlingar efter remiss av tandläkaren eller läkare samt vid akuta tandbesvär.

Du kan dessutom får ersättning för en del av kostnaden för besök hos läkare, sjukgymnast eller sjukhus. Om du fått receptbelagd medicin kan du få ersättning för denna.

se mer under sjukvård och läkemedel.

Semester

Alla anställda har rätt till vila och rekreation under en längre sammanhängande period under året. Som medarbetare har du rätt till semester redan under ditt första anställningsår.

  • 28 dagars semester per år till och med det år du fyller 29 år.
  • 31 dagars semester per år från och med det år du fyller 30 år.
  • 35 dagars semester per år från och med det år du fyller 40 år.

se mer under semester.

Föräldraledighet

Du har rätt till hel föräldraledighet till dess att ditt barn är ett och ett halvt år. Du har även rätt till förkortad arbetstid med upp till en fjärdedel av normal arbetstod till dess att barnet har fyllt 12 år.

Som anställd vid Mittuniversitetet får du dessutom ett så kallat föräldrapenningtillägg upp till 360 dagar per barn för de dagar som du tagit ut på sjukpenninggrundande nivå.

se mer under föräldraledighet.

Vård av barn

Vid ledighet med tillfällig föräldrapenning utbetalas ett tillägg för sammanlagt högst 10 dagar per år.

se mer under tillfällig föräldrapenning.

Sjukvård och läkemedel

Som anställd vid Mittuniversitet har du rätt till ersättning för vissa sjukvårdskostnader.

Friskvård

Mittuniversitetet vill genom friskvårdsersättning och friskvårdstimme ge dig möjlighet att regelbundet delta i hälsofrämjande aktiviteter.