Arbetstid för TA-personal

Spara favorit 17 sep september 2019
Servicecenter i Östersund

Här kan du läsa vilka regler som gäller för arbetstid, flextid och restid för teknisk och administrativ personal vid Mittuniversitetet. För vissa personalgrupper upprättas särskilda arbetstidsavtal som skiljer sig från dessa regler.

Ordinarie arbetstid

Den ordinarie arbetstiden är 8 timmar per dag:

08.00 –12.00
12:30 – 16:30 

Deltid

För dig som arbetar deltid är veckoarbetstiden proportionell i förhållande till arbetstiden vid heltidsarbete.

Lunch och rast

Under ordinarie arbetstid ska du ta minst en halvtimmes lunch som inte räknas in i arbetstiden. Däremot räknas två raster om vardera 15 minuter in.

Flextid

Under förutsättning att verksamheten tillåter kan du i dialog med din chef få rätt att utnyttja flextid inom följande flextidsramar.

Flextid: 07:00-09:00
Lunchflex: 11:00-14:00
Flextid: 15:00-18:00

Maximalt flexkonto är -10/ +20.

Flexmall 2019

Klämdagar, helgdagar och förkortade arbetsdagar

I din arbetstid ingår inarbetad tid för klämdagar och förkortade arbetsdagar. Klämdagar är arbetsdagar som infaller mellan två arbetsfria dagar, exempelvis fredagen efter Kristi Himmelfärdsdag som infaller mellan en helgdag och en lördag (arbetsfri). Arbetsgivaren kan dock beordra dig att tjänstgöra dessa dagar om verksamheten kräver det.

Följande dagar räknas som helgdagar:

  • Påskafton
  • Nationaldagen
  • Midsommarafton
  • Julafton
  • Nyårsafton

Trettondagsafton är förkortad med 4 timmar
Skärtorsdagen är förkortad med 2 timmar
Den 30 april som infaller på en
a)      tisdag – torsdag är förkortad med 2 timmar
b)      fredag är förkortad med 4 timmar
Dagen före Alla Helgons dag är förkortad med 4 timmar
Den 23 december som infaller på en fredag är förkortad med 4 timmar

Restid
Restid utanför ordinarie arbetstid kompenseras med timme mot timme kl. 06.00 – 08.00 och 16.30 – 22.00 måndag – fredag. Uttag av kompensationstid för restid sker inom ramen för universitetets flextidsavtal.