Arbetstid för lärare

Spara favorit 17 sep september 2019
Studenter och lärare, Campus Östersund

Enligt arbetstidsavtalet för lärare ska alla arbetsuppgifter rymmas inom ramen för den totala årsarbetstiden.

Den totala årsarbetstiden för lärare är:

1 700 timmar för lärare med 35 semesterdagar
1 732 timmar för lärare med 31 semesterdagar
1 756 timmar för lärare med 28 semesterdagar

Avtalet omfattar dig som är:

  • professor
  • adjungerad professor
  • gästprofessor
  • universitetslektor
  • adjungerad universitetslektor
  • forskarassistent
  • universitetsadjunkt

Avtalet gäller även i tillämpliga delar för doktorander.