Ålderspension

Spara favorit 20 nov november 2019

Om din ålderspension och dess storlek.

Mittuniversitetet är ansluten till tjänsten "Enklare pensionshantering" hos Statens tjänstepensionsverk - SPV. Det innebär att SPV sköter all pensionsadministration som rör anställda vid vår myndighet. 

Ålderspension

Den 1 februari 2002 slöts ett nytt pensionsavtal PA 03 för statligt anställda. Det nya systemet är premiebaserat, vilket innebär att pensionen avgörs av vilken tillväxt varje anställd får på sina placeringar. PA 03 trädde i kraft den 1 januari 2003 och omfattar anställda som är födda 1943 eller senare. För födda 1942 eller tidigare gäller PA 91. 

Ålderspensionen enligt PA03 består av flera delar 

Individuell ålderspension tjänar du in från 23 års ålder och fram till pensionsåldern. Din arbetsgivare sätter varje månad av en avgift som motsvarar 2,3 procent av din utbetalade lön. Du har själv möjlighet att välja förvaltare (bland ett antal försäkringsbolag) för denna del av pensionen. Det är SPV (Statens pensionsverk) i Sundsvall som administrerar valet.

Kompletterande ålderspension, KÅPAN, tjänar du in från 28 års ålder och fram till pensionsåldern. Din arbetsgivare sätter av en avgift som motsvarar ca 2 procent av din lön till KÅPAN.

Förmånsbestämd pension innebär att anställda med årsinkomster över 7,5 inkomstbasbelopp får en viss garanterad pension. Pensionen motsvarar cirka 60 procent av den genomsnittliga lönen mellan 7,5 och 20 inkomstbasbelopp för de fem sista åren före pensioneringen. Anställda födda mellan 1943 och 1972 har enligt övergångsregler en förmånsbestämd ålderspension även på inkomster under basbeloppstaket. Storlek på denna pension beror på den anställdes ålder. 

Pensionens storlek

Hur stor pensionen enligt PA03 blir beror på hur länge du arbetat och hur stora avgifter som avsatts för dig. Tillsammans motsvarar avgifterna för den individuella ålderspensionen och för KÅPAN årligen 4,3 procent av din lön. Det är dessa avgifter plus den förräntning/avkastning de ger över tiden som utgör den ålderspension du får vid pensioneringen. Till detta kommer den förmånsbestämda ålderspensionen, som du kan ha rätt till.

Nya regler i LAS – om rätten att kvarstå i anställning

Rätten att kvarstå i anställning höjs från 67 år till 68 år den 1 januari 2020 och till 69 år den 1 januari 2023. Förutom att åldersgränsen höjs ändras också bestämmelserna kring hur en anställning, när man uppnått gällande åldersgräns, får avslutas av arbetsgivaren.  

Nya regler i LAS innebär förändringar kring avslut vid uppnådd pensionsålderLyssna