Intyg och betyg

Spara favorit 13 jun juni 2019

När du slutar en anställning kan du begära att få ett intyg eller betyg.

Det finns två intyg och ett betyg som kan utfärdas när du avslutar din anställning:

  • Arbetsgivarintyg
  • Tjänstgöringsintyg
  • Tjänstgöringsbetyg

Arbetsgivarintyg

När du avslutar din anställning är arbetsgivaren skyldig att efter din begäran ge dig ett arbetsgivarintyg. Intyget behöver du om du ska söka arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd.
Behöver du ett arbetsgivarintyg kontaktar du Statens servicecenter.

Tjänstgöringsintyg

Ett tjänstgöringsintyg innehåller uppgifter om din anställning samt en kort beskrivning av de arbetsuppgifter du har haft. Intyget innehåller inga vitsord.
Behöver du ett tjänstgöringsintyg kontaktar du din HR-administratör.

Tjänstgöringsbetyg

Om du har varit anställd i minst sex månader kan du begära att få ett tjänstgöringsbetyg. Förutom uppgifterna som finns med i tjänstgöringsintyget innehåller det även ett omdöme om din yrkesskicklighet, hur du uppfattas och anledningen till att anställningen upphör.
Behöver du ett tjänstgöringsbetyg kontaktar du din närmsta chef.