Uppsägning från arbetstagare

Spara favorit 23 okt oktober 2019

Uppsägningstiderna för en anställning är olika beroende på om det är arbetsgivaren eller arbetstagaren som säger upp avtalet och om du har en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning.

En anställning kan upphöra av olika skäl enligt lagen om anställningsskydd (LAS). De vanligaste är att:

  • arbetstagaren får en ny anställning
  • en tidsbegränsad anställning upphör
  • arbetstagaren säger upp sig
  • arbetstagaren avgår på grund av ålder eller sjukdom
  • arbetstagaren blir uppsagd på grund av arbetsbrist
  • uppsägningen sker på grund av personliga förhållanden

När du själv önskar avsluta din anställning fyller du i blanketten; Anhållan om entledigandeLyssna.

Om du går över till en annan statlig anställning

Om du har en tillsvidareanställning på en myndighet och påbörjar en tillsvidareanställning vid en annan myndighet, upphör den första anställningen utan särskild åtgärd. 

När en tidsbegränsad anställning upphör

En tidsbegränsad anställning behöver inte sägas upp utan upphör vid anställningstidens utgång eller när arbetet är slutfört. Om du har varit anställd mer än 12 månader ska du få ett besked om att anställningen upphör senast en månad innan anställningstidens utgång. Du och arbetsgivaren kan dock komma överens om att anställningen ska upphöra i förtid. Det kräver i så fall båda parters godkännande. 

HR-avdelningen och den fackliga organisationen (varsel) måste alltid få information samtidigt som beskedet lämnas till den anställde. Besked skall alltid lämnas skriftligt.

Avslutningssamtal

Om du har varit anställd under minst sex månader när du slutar eller går på tjänstledighet ska du ha ett avslutningssamtal med din chef. Avslutningssamtalet är ett bra tillfälle att fånga upp dina upplevelser och förslag till förbättringar. 

Mall för avslutningssamtalLyssna

Rutiner när en anställning avslutas

Tänk på det här när en anställning avslutas; när anställning upphör ska chef meddela detta till HR-administratör. 
Det är din chef som ansvarar för att rutinen följs.

 

När anställningen avslutas ska du:

  • Återlämna bärbar dator till IT-användarstöd, om du har haft en stationär dator ska den lämnas inlåst på ditt (före detta) kontor.
  • Återlämna mobiltelefon och nyckel till servicecenter.

 

Länkar

 

Intyg och betyg

När du slutar en anställning kan du begära att få ett intyg eller betyg.