Att vara anställd

Spara favorit 4 okt oktober 2019

Arbetstid

Det finns två lokala kollektivavtal som reglerar arbetstiden för Mittuniversitetets medarbetare. Det ena gäller lärare och det andra T/A-personal.

Uppkopplade enheter

Fackliga organisationer

Mittuniversitetet har kollektivavtal med två arbetstagarorganisationer.

Sjuk, förkyld

Semester, sjuk och annan ledighet

Här kan du läsa mer om lagstadgade frånvaro orsaker som semester, sjukfrånvaro, tjänstledighet, föräldraledighet, tillfällig föräldrapenning och facklig förtroendemannatid.

Medarbetare, möte

Lön

Nedan hittar du information om bland annat hur du registrerar lönerelaterade händelser i egenrapporteringen, vad som gäller för enskilda överenskommelser, förmåner vid Mittuniversitetet med mera.

Fotograf med ett skott med en digitalkamera

Bisysslor

En bisyssla är i princip allt som du tillfälligt eller permanent ägnar dig åt vid sidan av din anställning vid Mittuniversitetet och som inte kan hänföras till privatlivet. Med eller utan ekonomisk ersättning spelar ingen roll.

Exteriör Campus Sundsvall

Uppsägning från arbetstagare

Uppsägningstiderna för en anställning är olika beroende på om det är arbetsgivaren eller arbetstagaren som säger upp avtalet och om du har en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning.

oranga kuvertet

Pension

Mittuniversitetet har ett serviceavtal med SPV, Statens Tjänstepensionsverk. Kontakta dem om du har frågor som rör din pension.

Medarbetare på ETOUR

Utbildningar för medarbetare

HR-avdelningen har utbildningar för dig.