Vart vänder jag mig

Spara favorit 28 sep september 2016

Om man som anställd blir utsatt för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande särbehandling eller blir vittne till att annan anställd eller student utsätts för detta bör man i första hand kontakta närmaste chef, lika villkorshandläggaren eller lika villkorsombuden.

Det finns även andra funktioner som kan ge råd, stöd och information:

  • Arbetsmiljöhandläggare /HR-specialist
  • Jurist
  • Fackliga representanter
  • Skyddsombud
  • Företagshälsovården
  • Diskrimineringsombudsmannen

Formell anmälan

Om du vill göra en formell anmälan ska detta göras skriftligt eller via mejl till chefsjuristen eller lika villkorshandläggaren. Det är också möjligt att vända sig direkt till myndigheten Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Kontakt lika villkor

Kontakt

Vik. lika villkorshandläggare
Niklas Bergman

Lika villkorsombud:

Bibliotek och förvaltning/kanslier
Preschilla Helin Johansson

Fakulteten för humanvetenskap
Ulrika Lif

Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Lasse Reinikainen