Lika villkorspriset 2016 – kom ihåg att föreslå kanditater före 15 maj

Spara favorit 27 apr april 2016

Anställda och studenter inbjuds att senast 15 maj föreslå kandidat/kandidater till Mittuniversitetets lika villkorspris*.

Syftet med lika villkorspriset är att lyfta fram goda exempel inom Mittuniversitetet för att stimulera insatser som på sikt bidrar till lika villkor. Priset ges till person/personer som genomfört insatser vilka på ett positivt sätt främjat lika villkorsarbetet inom Mittuniversitetet. Du kan antingen föreslå personal, student, grupp, eller avdelning vid Mittuniversitetet eller söka själv. Prissumman är 10 000 kronor**.

Förslag med motivering lämnas skriftligen till Niklas Bergman, niklas.bergman@miun.se, eller Niklas Bergman, Mittuniversitetet, 831 25 Östersund, senast 15 maj.
Jury är strategigruppen för lika villkor. Priset delas ut vid rektors inspirationsdagar 23-24 augusti.

* Med lika villkor avses arbetet utifrån diskrimineringslagen vad gäller kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
** Prissumman ska användas till främjandet av lika villkorsfrågor och disponeras för detta ändamål av den enhet inom vilken pristagaren/pristagarna verkar.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu