Ledarutveckling med fokus på genus, mångfald och makt 2017

Spara favorit 11 okt oktober 2016

Mittuniversitetet fortsätter arbetet för en ökad medvetenhet kring genus, lika villkor samt normer och värderingar och dess betydelse för att långsiktigt bygga en kultur som utvecklar såväl individer som Mittuniversitetet som helhet

Därför inbjuder vi till en ny omgång av vårt ledarutvecklingsprogram som tar en bred ansats kring genus, mångfald och makt samt med en stark betoning på verksamhetsutvecklings-perspektivet..

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu