Lika villkor "Introduktion för chefer"

Spara favorit 1 jul juli 2019

I chefsuppdraget ligger också ansvaret att säkerställa att arbetet inom avdelningen präglas av att skapa en god arbetsmiljö och lika villkor för såväl medarbetare som studenter. Ingen ska behöva uppleva sig diskriminerad, trakasserad eller utsatt för någon typ av kränkande särbehandling.

Som chef är det viktigt att du har kunskap om innebörden av diskrimineringslagen. Det gäller till exempel vilka skyldigheter både du som chef och vi som arbetsgivare har när det gäller att agera mot, och även förebygga, diskriminering, trakasserier eller andra former av kränkningar samt att främja lika möjligheter.

För att bidra till att din introduktion på ett snabbt och enkelt sätt ger dig nödvändiga kunskaper inom området har vi skapat en grundläggande introduktion i tre steg. Genomgången introduktion är ett krav för att erhålla delegering av arbetsmiljöansvaret.

1. Lika villkor – en kort introduktion för anställda
En kort presentation med ”speaker-text” som ger dig grundläggande kunskaper såväl om grunderna för bland annat den diskrimineringslagstiftning vi har i Sverige som hur vi arbetar med lika villkorsfrågor inom Mittuniversitetet.

2. Grundläggande lika villkorsutbildning (Diskrimineringsombudsmannens (DO) ”E-utbildning för högskolan”)
Den digitala utbildningen syftar till att ge kunskaper om vad som gäller avseende lärosätenas arbete för lika rättigheter och möjligheter för alla studenter. Kunskaperna är även tillämpbara inom ditt ansvarsområde som chef i relation till dina medarbetare.

3. Kunskapstest
Testet innehåller ett antal frågor och det kan genomföras upprepade gånger.  Ange ditt för- och efternamn när du loggar in. När du har klarat testet med alla rätt skickar du ett mejl till jenny.gardlund@miun.se och bifogar ditt resultat.

I högerspalten hittar du länkar till alla tre momenten.

Lycka till!

 

 

E-utbildning för anställda inom högskolan

DO har arbetat fram denna e-utbildning, som är tänkt att fungera som ett stöd i universitets och högskolors utveckling av arbetet för lika rättigheter och möjligheter. Den fokuserar på frågor om diskriminering, normer, bemötande, normkritik och aktiva åtgärder. Välj avsnittet med rubriken "Du som planerar för likabehandling"

 Här hittar du e-utbildningen

Kunskapstest