Företagshälsa och rehabilitering

Spara favorit 13 jun juni 2019

Företagshälsovård

Mittuniversitetet har två leverantörer för företagshälsovård:

Rehabilitering

Det finns mycket att vinna på en god samordning av de rehabiliteringsinsatser som genomförs. Kontakta gärna HR-avdelningen i ett tidigt skede för att samordna alla parters insatser.