Kunskap och kompetens

Spara favorit

För att få de bästa förutsättningar att klara ansvaret för arbetsmiljöuppgifterna skall personalansvarig chef genomgå en arbetsmiljöutbildning. Mittuniversitetet erbjuder arbetsmiljöutbildning varje år för de chefer och skyddsombud som har behov. Chef som tar emot en fördelning av ansvar för arbetsmiljöuppgifter har också ett ansvar att bedöma om denne har rätt kompetens för uppdraget eller behöver utbildning. Förutom arbetsmiljöutbildning ska alla chefer på Mittuniversitetet också genomgå en utbildning i lika villkor.