Medverkan i Arbetsmiljöarbetet

Spara favorit

Alla chefer och medarbetare har ett ansvar för att delta i arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. Detta ska göras i det dagliga arbetet men fångas också upp i olika forum som tillexempel samverkan (medarbetarsamtal, APT, LSG och CSG), skyddsronder och riskbedömningar.