Mötas av hinder – en analys av upplevelser av diskriminering som har samband med diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning

Spara favorit

I denna rapport, som riktar sig bland annat till utbildningsanordnare, visas vilka hinder personer med olika funktionsvariationer möter i sin vardag. De anmälningar som analyseras täcker bland annat utbildningsväsendet, och studien bidrar till en fördjupad förståelse för exempelvis hur diskriminering manifesteras. 

Rapport