Delar av mönster – En analys av upplevelser av diskriminering och diskriminerande processer

Spara favorit

Denna rapport belyser hur diskriminering kan uppstå och yttra sig. Den bygger på drygt 800 anmälningar om upplevd diskriminering som inkom till DO under första halvåret 2012 och täcker bland andra utbildningsväsendet. Rapporten ger vid handen att det finns en systematik i den upplevda diskrimineringen.

Rapport