Litteraturlista

Spara favorit

Att störa homogenitet – Furmark, Anna (2013)

Bara funktionshindrad?... – Grövik, L. & Söder, M. (2008)

Genus : om det stabilas föränderliga former – Hirdman, Yvonne (flera upplagor)

Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen? – Mlekov, Katarina (2003)

Maktens (o)lika förklädnader… - Knocke, Woukko et al. (flera utgåvor)

Mångfaldsboken : från teori till praktik – Roth, Ann-Katrine (flera upplagor)

Om genus – Connell, Raewyn (flera upplagor)

Om ras och vithet i det samtida Sverige – Hübinette, Tobias et al. (2012)

Sociala positioner : en översikt – Chancer, Lynne S. (2009)

Upplevelser av diskriminering… - DO (2010)

Vad händer med jämställdheten?... – De los Reyes, Paulina (2011) (har ju skrivit en hel del på temat)

Ålderism – Andersson, Lars (2008)