Lika villkorsdagen 2018

Spara favorit 17 sep september 2019

Lika villkorsdagen 2018, som vände sig till både personal och studenter, hölls den 16 maj i Östersund under rubriken: Mittuniversitetet – #metoo 2.0.

Lika villkorsdagens tema – #metoo 2.0 – anknöt till #akademiuppropet och dess berättelser om sexuella trakasserier från medarbetare och studenter inom universitets- och högskolevärlden. Frågor som togs upp var bland annat hur vi på Mittuniversitetet kan synliggöra och möjliggöra förändring av sådana normer och strukturer som leder till sexuella trakasserier och kränkningar.

Medverkande gjorde bl.a:

 • Svante Tidholm, från organisationen Män för jämställdhet.Svante Tidholm var även en av grundarna till projektet Fatta man (2014-2017),som engagerade män och killar i kampen för att förändra destruktiva manlighetsnormer.Svantes föredrag tar upp frågor kring:
  • Hur skapas män och vilka blir konsekvenserna av de giftiga maskulinitetsnormerna?
  • Hur kan en destruktiv manlighet bli en konstruktiv  mångfald av
   manligheter och män vara en mer aktiv del av en positiv förändring efter #metoo?
    
 • Angelika Sjöstedt-Landén, som jobbar på SHV och Forum för genusvetenskap vid Mittuniversitetet. Angelika Sjöstedt-Landéns forskning rör bland annat hur jämställdhet och genus relaterar till professionella identifikationsprocesser samt rehabiliterings- och arbetsmiljöarbete. Angelikas gör i sin föreläsning
  reflektioner kring#metoo, akademiuppropet och den efterföljande debatten.

Du kan ta del av programmet via filmerna på denna sida!

Program

13.00–13.10 Välkomna!
Mats Tinnsten, prorektor för forskning.
13.10–13.30 Utdelning av Lika villkorspriset 2018
13.30–14.00 ”Genus och makt i akademiska rum”
Angelika Sjöstedt-Landén, lektor SHV och Forum för genusvetenskap 
14.00–14.45 ”Manligheter i förändring efter #metoo”
Svante Tidholm, från organisationen Män för jämställdhet. 
14.45–15.15 Gruppdiskussioner och fika
15.15–16.00 Paneldiskussion och avslutning