Lika villkorsdagen 2017

Spara favorit 17 sep september 2019

Lika villkorsdagen 2017, som vände sig till både personal och studenter, arrangerades den 18 maj i Sundsvall under rubriken: Mitt universitet – goda arbetsvillkor på lika villkor.

Temat för dagen var arbetsvillkor och arbetsmiljö. Hur kan ökad medvetenhet och kunskap kring lika villkorsrelaterade frågor bli en kraft som bidrar till att skapa bättre arbetsvillkor och förutsättningar för medarbetare och studenter på Mittuniversitetet?

Lasse Reinikainen, adjunkt i sociologi och genusvetenskap vid SHV samt lika villkorsombud vid NMT, och Jesper Fundberg, lektor i idrottsvetenskap på Malmö högskola, ledde och inspirerade oss under lika villkorsdagen. Jesper har lång erfarenhet av utvecklingsarbete rörande jämställdhet, maskulinitet, mångfald och makt inom högskolan, idrottsrörelsen samt privat och offentlig verksamhet. Han har under ett antal år även medverkat i Mittuniversitetets ledarutvecklingsprogram.

Lika villkorsdagen 2017 arrangeras på Campus Sundsvall och de inledande föreläsningarna livesändes via miun.se/live.