FAQ

Spara favorit 13 jun juni 2019

Informationsmaterial

Arbete för lika villkor

Här finns en broschyr "Arbete för lika villkor" som riktar sig till både anställda och studenter med information kring diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling.

 

Länk till dokumentLyssna

(om du vill skriva ut broschyren, glöm ej att ange "blocköppning" under Skriv ut/Egenskaper)

Samordning av pedagogiskt stöd till studenter med funktionsnedsättning

Alla lärosäten har personal som är samordnare för studenter med funktionsnedsättning.. Den här broschyren vänder sig till både studenter och anställda med information kring vad som ryms inom det här området och hur det fungerar på Mittuniversitetet.

Här hittar du broschyrenLyssna

 

Tips för ökad tillgänglighet i undervisningen

Här är ett material med lite tips och exempel på hur du kan göra undervisningen mer tillgänglig för studenter med funktionsnedsättning. Något som ofta är bra för hela student gruppen.

De råd som ges kan naturligtvis även användas i andra sammanhang vid till exempel presentationer och möten.

Här hittar du foldernLyssna

4
3