Från härskarteknik till bekräftarteknik

Spara favorit 17 sep september 2019

Studiematerial framtaget av Chalmers som handlar om härskartekniker, motstrategier och bekräftartekniker. Det innefattar bland annat ett antal korta filmer, som gestaltar de olika härskartekniker samt ett fråge- och diskussionsmaterial för uppföljning.

Frågor om bemötande och attityder är viktiga på en arbetsplats. Hur talar vi med varandra och hur talar vi om varandra? Hur skulle vi vilja att det var? Den norska politikern och socialpsykologen Berit Ås systematiserade under sina år i folketinget sina iakttagelser om olika maktknep som användes. Hon kallade dem för ”härskartekniker” och definierar fem olika typer av sådana tekniker.

  • Osynligörande
  • Förlöjligande
  • Undanhållande av information
  • Dubbelbestraffa
  • Påförande av skuld och skam.

På Chalmers har man arbetat mot härskartekniker i mer än 10 år. Då det inte fanns något material som speglade den egna verksamheten på ett bra sätt beslutade man göra ett eget. Medarbetare fick skicka in exempel på härskartekniker de mött i sitt arbete på lärosätet. Det kom in ett 60-tal berättelser som sedan bearbetades. Tanken är att alla ska känna igen sig samtidigt som ingen ska känna igen någon enskild person, händelse eller miljö.  Utifrån de exempel som kom in skrevs manus till ett antal korta scener. Scenerna gestaltar situationer från olika delar av verksamheten vid ett svensk universitet. Det handlar om handledare och doktorander, lokalvårdare och prefekter, föräldraledigheter och forskningsanslag. Scenerna har spelats in med hjälp av en professionell regissör och amatörskådespelande anställda på Chalmers. Bland skådespelarna finns både akademisk och administrativ personal. Alla scener har engelskt text om talet är på svenska. Och tvärtom. 

Filmmaterialet är indelat i ovanstående fem härskartekniker. Till varje härskarteknik, hör 3-6 filmscener (längd från cirka en minut till drygt fyra minuter långa) samt ett antal uppföljningsfrågor. Titta på filmerna (en härskarteknik i taget) under de olika flikarna och reflektera över vad som görs och sägs. Arbeta med frågorna i uppföljningsdokumentet i anslutning till varje härskarteknik. "Från härskarteknik till bekräftarteknik" kan användas i grupp, på ett personalmöte, APT etc, - eller enskilt. Det går bra att arbeta med hela materialet under ett längre pass eller att dela upp arbetet på flera, kortare tillfällen.

Du når studiematerialet om härskartekniker, motstrategier och bekräftartekniker här .
Användar-ID: MIUN
Lösen: beritas

Kontakta gärna ditt lika villkorsombud eller lika villkorshandläggaren för diskussion om hur ni kan använda materialet.