Friskvård

Spara favorit 25 okt oktober 2019

Mittuniversitetet vill uppmuntra fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Bland annat genom friskvårdsbidrag och friskvårdstimme.

Mittuniversitetet vill uppmuntra fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, bland annat genom friskvårdsbidrag och friskvårdstimme.

Som anställd har du möjlighet att nyttja den förmån som friskvårdsbidraget innebär:

  • friskvårdsbidrag om max 2 500 kr/år. OBS Fr o  m 2018-03-01 gäller att bidraget proportioneras utifrån anställningsperiod, t ex är du anställd sex månader så får du 1 250 kr i friskvårdsbidrag

  • en friskvårdstimme per vecka under ordinarie arbetstid 08.00-16.30 (gäller vid anställning 100 % i övrigt i förhållande till tjänstgöringsgraden). Friskvårdstimmen utgör inte underlag i tjänsteplaneringen, men chef och medarbetare har ansvar för att möjliggöra nyttjandet av friskvårdstimmen.

För att nyttja friskvårdsbidraget ska utlägget registreras i Egenrapporteringen och kvitto i original, tillsammans med utläggsbilagan, skickas till din HR-administratör. Av kvittot måste följande framgå: Säljarens namn, aktivitet, den anställdes namn, erlagt belopp (moms specificerad, datum och giltighetstid). Finns inte de uppgifterna på kvittot så måste det kompletteras med ett skrivet kvitto. Underlag för innevarande år ska vara HR-avdelningen tillhanda senast 5 dec. Kostnader för olika mobilappar ersätts inte. 

Årskort eller motsvarande som delbetalas via autogiro ersätts i efterhand mot uppvisande av uppgift att betalning skett, exempelvis kontoutdrag. Vid första ersättningstillfället krävs det att en kopia på avtalet/överenskommelsen med träningsanläggningen bifogas.

Exempel på skattefria friskvårdsaktiviteter: Gymnastik, vattengymnastik, massage, kontorsmassage, styrketräning, bowling, badminton, bordtennis, tennis, squash, lagsporter som fotboll, volleyboll, handboll, bandy. Körsång på arbetsplatsen, spinning, tai chi, qigong, yoga. Kostrådgivning, enklare slag av fotvård eller fotmassage. Kurs i rökavvänjning.

Nytt sedan 2018-01-01 är att friskvårdsbidraget kan användas för t ex: liftkort/skidskola, lektioner på ridskola eller golflektioner/pay and play. Års- eller medlemsavgifter ersätts inte.

Läs mer på skatteverkets hemsida

I vissa fall kan en förmån bestå endast av en enstaka behandling eller aktivitet. För att åtgärden eller aktiviteten ska anses vara av enklare slag och mindre värde får kostnaden inte överstiga 1 000 kronor per tillfälle.  

Friskvårdsnätverk

På respektive campusort finns det lokala friskvårdsnätverk. Kontakta någon av representanterna för att diskutera gemensamma aktiviteter.tillsammans med utläggsbilagan

Våra friskvårdsnätverk

Studenter, bron, Åkroken

Friskvårdsnätverk Sundsvall

Det finns ingen friskvårdsgrupp i Sundsvall. Är du intresserad att driva friskvårdsaktiviteter i Sundsvall? Kontakta HR-avdelningen.

Studenter i Östersund

Friskvårdsnätverk Östersund

Se våra aktiviteter i Östersund

 

Friskvårdsombud i Östersund

Maria Evans, HUV-kansliet

Maja Hörnberg, Biblioteket

Louise Malmgren, HUV-kansliet 

Friskvårdsombud i Sundsvall

Det finns inga friskvårdsombud i Sundsvall. Är du intresserad?
 Kontakta HR-avdelningen.