Arbetsmiljö och hälsa

Spara favorit 13 jun juni 2019

Rehabilitering

Det finns mycket att vinna på en god samordning av de rehabiliteringsinsatser som genomförs. Kontakta gärna HR-avdelningen i ett tidigt skede för att samordna alla parters insatser.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Mittuniversitetet ska kvalitetssäkra verksamheten genom att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med Arbetsmiljöverkets lagar och föreskrifter.

Internationella studenter, G-huset, Östersund

Lika villkor

Alla ska känna sig motiverade och välkomna att arbeta och studera vid Mittuniversitetet.  

Sebastian Karlsson har slagit tre personliga rekord under tävlingarna i Abu Dhabi.

Friskvård

Mittuniversitetet vill uppmuntra fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Bland annat genom friskvårdsbidrag och friskvårdstimme.