Förmåner

Spara favorit 2 apr april 2019

Huvudregeln är att alla förmåner som arbetsgivaren ger de anställda är skattepliktiga eftersom de gör en besparing i de privata levnadskostnaderna. Exempel på skattepliktiga förmåner är fri kost, fri bostad, fri telefon/tidning/TV-licens, fri bil samt personliga medlemsavgifter.

Skattefria förmåner

Förmåner som arbetsgivaren tillhandahåller för att främja arbetsmiljön och som riktar sig till alla anställda räknas som skattefria förmåner, exempelvis:

  • Kaffe, förfriskningar, frukt och annan enklare förtäring i samband med arbetet
  • Enklare uppvaktningar
  • Friskvård
  • Kontorsmassage

Däremot inte:

  • Rabatter
  • Förmåner som den anställde får byta ut mot kontant ersättning
  • Förmåner som inte riktar sig till hela personalen
  • Andra förmåner som den anställde får utanför arbetsgivarens arbetsplatser genom kuponger eller något motsvarande betalningssystem

Särreglerade förmåner

Sedvanliga personalrabatter, företagshälsovård, personalfester, jul- och minnesgåvor, utbildning samt flyttningsersättningar är exempel på särreglerade förmåner som inte behöver omfatta alla anställda för att vara skattefria.

Arbetsglasögon

Om du besväras av syn- och ögonbesvär vid bildskärmsarbete ska arbetsgivaren erbjuda en synundersökning och bekosta bildskärmsglasögon.

Arbetsredskap i bostaden

Detta gäller även i de fall den anställde har en skattefri lånedator i bostaden.

Kostförmån

Fri kost är en skattepliktig förmån för anställda och den uppkommer så snart en anställd har ätit av en måltid. Som arbetsgivare ska Mittuniversitetet göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter på förmånen. Det saknar i princip betydelse om anställda får fri kost på den ordinarie arbetsplatsen, vid tjänsteresa eller konferens.

Sjukvård och läkemedel

Som anställd vid Mittuniversitet har du rätt till ersättning för vissa sjukvårdskostnader.

Medlemsavgifter

Om arbetsgivaren betalar den anställdes medlemsavgift i en förening räknas det som en skatte- och avgiftspliktig förmån. Det gäller även om medlemskapet är helt kopplat till den anställdes tjänst.