Löner och Förmåner

Spara favorit 4 maj maj 2019

Vid Mittuniversitet tillämpas individuell lön.

Lönen består av:

  • Individuell lön
  • I förekommande fall lönetillägg
  • Semesterersättning

Lönetilläggen är antingen fasta (anges med ett bestämt månadsbelopp exempelvis vid uppdragstillägg) eller rörliga (övertid och mertid). 

Om den fasta lönen ska betalas ut endast för en dag av en kalendermånad betalas den i stället ut med ett dagbelopp, som motsvarar 3,3 procent av den fasta lönen per månad. Timlön består av månadslönen dividerat med 165 (timmar/mån).

Individuell lön liksom fasta och rörliga lönetillägg betalas ut tidigast den 25:e och senast den sista dagen i den kalendermånaden. Följande undantag gäller dock:

  • När den 25:e infaller på en lördag får utbetalningen göras den 24:e
  • När midsommarafton infaller den 23:e, 24:e eller 25:e får utbetalningen i juni göras dagen före midsommarafton.
  • I december får utbetalningen göras tidigast den 21:a.

Förskott på lön förekommer inte. 

Information om hur du registrerar ditt lönekonto hos Danske Bank.