Tjänstereseförsäkring

Spara favorit 10 jan januari 2018

Som anställd eller uppdragstagare vid Mittuniversitetet omfattas du av statens tjänstereseförsäkring vid alla inrikes och utrikes tjänsteresor. Försäkringen gäller under hela tjänsteresan inklusive förrättningen.

Om du reser till ett land inom EU eller till ett konventionsland bör du ta med dig ett intyg från Försäkringskassan som gör att du får sjukvård utan annan kostnad än en eventuell patientavgift.

Om du reser till ett icke-konventionsland kan du kontakta HR-avdelningen för att beställa ett Business Travel Insurance Certificate.

På Kammarkollegiets webbplats hittar du dokument och blanketter som rör tjänstereseförsäkringen.