Hantera din reseräkning

Spara favorit 4 sep september 2019

För att du ska få traktamente och ersättning för eventuella utlägg under tjänsteresan ska du registrera en reseräkning senast inom ett år efter avslutad tjänsteresa. Registrera reseräkningen i systemet Primula egenrapportering.

För att ersättningen ska kunna betalas ut måste reseräkningen godkännas av din chef och vara inrapporterad senast den 10:e i månaden.

Bifoga följande till din reseräkning:

 • Kvitto för eventuella utlägg av exempelvis logi, tåg, buss, taxi, tunnelbana. För att få ut ersättning måste originalkvitto lämnas in till HR-avdelningen för arkivering. Kopior godtas inte.
 • Historik för de dagar som du har rest och använt ditt SL-kort i Stockholm eller på Västtrafik
 • Underlag som styrker syftet med din resa, exempelvis: Konferensinbjudan, kallelse, dagordning, deltagarlista eller i sista hand en e-postväxling. Detta för att reseräkningen ska kunna granskas och traktamentet bli korrekt.

I särskilda fall kan arbetsgivaren medge ersättning för utlägg även om reseräkning rapporteras in senare än tre månader.

Reseförskott

Undantagsvis kan reseförskott betalas ut i samband med din tjänsteresa. För att få reseförskott måste du lämna en ansökan om reseförskott till din chef som ska underteckna den. Skicka ansökan till någon av lönespecialisterna på HR-avdelningen som registrerar den och sköter utbetalningen.

Efter avslutad resa måste du komplettera ditt reseärende med korrekta tider, utlägg etc. så att reseförskottet regleras.

Om ett förskott har betalats ut för en viss månad och reseräkningen inte har lämnats in inom tre månader efter den månadens utgång, måste du betala tillbaka hela förskottet inom en månad efter anmodan. Om förskottsbelopp inte betalas tillbaka i tid kvittas beloppet mot löneavdrag eller avdrag på annan ersättning.

Regler för kost under tjänsteresa

Reglerna om vad som gäller i olika fall när den anställde får kost under tjänsteresa kan sammanfattas enligt följande:

 • Om du får fri kost under tjänsteresa är huvudregeln:
  Du får minskning av traktamente och förmånsbeskattning

 • Om hotellfrukost som ingår obligatoriskt i rumspriset:
  Du får minskning av traktamente  men ingen förmånsbeskattning

 • Kost på allmänna transportmedel som ingår obligatoriskt i priset:
   Du får ingen minskning av traktamente och ingen förmånsbeskattning

 • Extern representation:
   Du får minskning av traktamente och ingen förmånsbeskattning

 • Intern representation:
   Du får minskning av traktamente och ingen förmånsbeskattning

Blanketter

Kontakta oss

Har du frågor kring reseräkningar och utlägg är du välkommen att kontakta Statens servicecenter på tel. 0771-456 000