Traktamente och tillägg

Spara favorit 4 dec december 2018

Ersättningar i samband med en tjänsteresa omfattas av både skattefria och skattepliktiga ersättningar.

Traktamente

Traktamente är en ersättning för dina ökade levnadskostnader i samband med en tjänsteresa. För att traktamente ska betalas ut måste tjänsteresan ske minst 50 kilometer från bostaden och innebära övernattning. Normalbeloppet för traktamentet vid tjänsteresa hittar du på skatteverkets hemsida, se länken i högermarginalen.

Traktamente vid utlandsresa

Skatteverket utfärdar allmänna råd om normalbelopp för olika länder. Normalbelopp för hel dag kan du få om resan har börjat före klockan 12.00 och på hemresedagen avslutats efter klockan 19.00. Annars får du ett halvt normalbelopp för det aktuella landet för avrese- och hemkomstdagen. Efter tre månader gäller 70 procent av normalbeloppet per dag.

Nattraktamente

Om du ordnar privat logi utgår ett skattefritt nattraktamente och ett skattepliktigt lönetillägg. 

Lönetillägg

Vid endagsförättning som pågår längre än 8 timmar betalas ett lönetillägg om 150 kr. Vid flerdygnsförrättning utgår ett lönetillägg om 75 kr om avrese-/hemresedagarna inte uppfyller kravet på 8 timmar. Se lokalt Rese- och Traktamentesavtal i högermarginalen. 

Bilersättning

Tjänsteresa med egen bil ska ske i undantagsfall och efter överenskommelse med din chef. Vid tjänsteresa med egen bil betalas en skattefri kilometerersättning och ett lönetillägg.
Skattefri bilersättning: 18,50 kr/mil
Skattepliktigt lönetillägg: 13 kr/mil 

Kostförmån

Måltider som du får i samband med tjänsteresor är en skattepliktig kostförmån som värderas enligt schablon. Däremot sker ingen för­månsbeskattning för hotellfrukost och kost på allmänna transportmedel om kosten obligatoriskt ingår i priset för övernattningen eller transporten.