Semester och ledigheter

Spara favorit 2 apr april 2019

Som anställd har du har rätt till olika typer av ledighet. På följande sidor kan du läsa mer om vad som gäller vid olika typer av ledighet.

Facklig förtroendemannatid

Den fackliga verksamhet som faller under lagen är den verksamhet som den fackliga organisationen bedriver när de företräder sina medlemmar i förhållande till arbetsgivaren

Föräldraledighet

Som förälder har du rätt till följande ersättning i samband med föräldraledighet: graviditetspenning, föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning. Ersättningen är semesterlönegrundande. Det gäller dock inte för lägstanivådagar.

Semester

Som statligt anställd har du rätt till betald semester redan första året du är anställd. För att få full betald semester måste du vara anställd hela året.

Tillfällig föräldrapenning

När du behöver vara ledig för att ditt barn är sjukt får du ersättning från Försäkringskassan, tillfällig föräldrapenning.

Tjänstledighet

Tjänstledighet kan erhållas av många olika skäl. Vissa ledigheter är reglerade i lag eller annan förordning, t ex tjänstledighetsförordningen. Andra ledigheter så som ledighet i samband med flyttning, begravning m m regleras i Villkorsavtalet