Uppsägning från arbetstagarens sida

Spara favorit 5 jun juni 2019

Vid uppsägning från arbetstagarens sida gäller följande uppsägningstider enligt Villkorsavtalet

Anställningstid Uppsägningstid
högst 1 år 1 månad
mer än 1 år 2 månader


Med anställningstid avses den tid under vilken arbetstagaren i en följd har haft en eller flera statliga anställningar.

En arbetstagare är skyldig att avgå från sin anställning vid utgången av den månad då arbetstagaren fyller 67år.

Arbetsgivaren får medge att en arbetstagare får sluta sin anställning efter kortare uppsägningstid än den som framgår ovan.