Pension

Spara favorit 2 apr april 2019

Mittuniversitetet har ett serviceavtal med SPV, Statens Tjänstepensionsverk. Kontakta dem om du har frågor som rör din pension.

Tfn. 020-51 50 40
E-post: kundservice@spv.se
 tjänstepension

Tjänstepension

Som anställd i staten har du rätt till tjänstepension, sjukpension om du blir långvarigt sjuk och pengar till din familj om du dör. Som anställd på Mittuniversitetet omfattas du av det statliga tjänstepensionsavtalet PA 16.

Din tjänstepension ser olika ut beroende på när du är född

Vilket år du är född påverkar hur din tjänstepension ser ut. Generellt sett tillhör du Avdelning II i tjänstepensionsavtalet PA 16 om du är född före 1988. Är du född 1988 eller senare tillhör du Avdelning I.

Information för dig som är född före 1988 på spv.se » https://www.spv.se/privatperson/statlig-tjanstepension/nyfiken-pa-pension/tjanstepension-fodd-fore-1988/

Information för dig som är född 1988 eller senare på spv.se »
https://www.spv.se/privatperson/statlig-tjanstepension/nyfiken-pa-pension/tjanstepension-fodd-1988-eller-senare/

 

Mittuniversitetets rutin för delpension

Enligt ”avtal om delpension för arbetstagare hos staten” ska arbetsgivaren vid sitt beslut om delpension främst beakta verksamhetens krav och dess ekonomiska förutsättningar liksom vid alla andra verksamhetsbeslut. Arbetsgivaren ska inom dessa ramar pröva varje medarbetares ansökan om delpension och i största möjliga utsträckning försöka tillmötesgå önskemålen om delpension.

Ålderspension

Om din ålderspension och dess storlek.