Anställningsvillkor

Spara favorit 5 sep september 2019

De villkor som gäller för din semester, dina arbetstider, föräldraledighet med mera regleras i Villkorsavtalen.

Villkorsavtalen är tecknade med de fackliga huvudorganisationerna Saco och ST. De reglerar bland annat lön och olika typer av ersättningar, bisysslor, arbetstid, semester och annan ledighet samt uppsägningstid.

Förutom villkorsavtalet regleras dina anställningsvillkor av lokalt överenskomna villkor via lokala kollektivavtal.

Observera att villkorsavtalen inte gäller för arbetstagare som:

  • har avgått med ålderspension enligt statliga tjänstepensionsbestämmelser
  • är anställda med stöd av andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder än lönebidragsanställning