Värdesaker

Spara favorit

Pengar och andra värdeföremål bör inte lämnas utan tillsyn då stöld förekommer ur olåsta tjänsterum. Stöld ersätts inte av arbetsgivaren.