Terminstider

Spara favorit

Enligt rektorsbeslut, dnr 2017/1977 har Mittuniversitetet fasta terminstider i enlighet med SUHF:s rekommendationer. Höstterminen startar den måndag som infaller mellan den 28 augusti och 3 september och kommande vårtermin startar 20 veckor senare. 

Beslut Lyssna