Traktamente

Spara favorit

Vid flerdygnsförrättning utanför den vanliga verksamhetsorten betalar arbetsgivaren ersättning för logikostnad och traktamente enligt skatteverket. Vid en tjänsteresa inom ett avstånd av 50 km från tjänstestället eller bostaden betalar arbetsgivaren endast ut skattepliktig ersättning dvs lönetillägget.

Ersättningsbelopp vid tjänsteresor