Tjänstgöringsintyg

Spara favorit

Tjänstgöringsintyg/betyg utfärdas av avdelningen där den anställde arbetat. Tjänstgöringstiden kan sammanställas av HR-administratör eller lönespecialist.

Tjänstgöringsintyg/betyg