Släktangelägenhet

Spara favorit

Ledigheten med lön gäller i samband med allvarligare sjukdomsfall, dödsfall, begravning, bouppteckning eller arvskifte inom egen familj eller den närmaste släktkretsen. Anställda har rätt till ledighet den tid som behövs (inkl. restid), dock högst tio arbetsdagar per kalenderårLedighet under en del av en dag räknas som en hel dag.

Släktangelägenhet rapporteras i Egenrapporteringen.

Ange släktskap i anteckningar. Med familj eller närmaste släktkrets avses i detta fall din make, föräldrar, far- och morföräldrar, fosterföräldrar, svärföräldrar, barn, barnbarn, syskon, farbror, faster, morbror, moster, syskonbarn, svärson, svärdotter, svåger och svägerska. Även styvföräldrar jämställs med dessa släktingar.

Person med vilken du sammanbott under äktenskapsliknande förhållanden under minst ett år betraktas som din make. Av detta följer att den personens föräldrar betraktas som dina svärföräldrar.