Sjuklön

Spara favorit

Universitetet gör sjukavdrag för alla anställda med

  • 100% avdrag dag 1 (karensdag)
  • 20 % avdrag dag 2 -14

Fr o m 15:e sjukdagen betalas sjukpenning av försäkringskassan

 Läs mer om sjuklön